Üdvözöljük a Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége weboldalán!
Magyarországi szabályozások:

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020

Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről:

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet


A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről:

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet


A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 


A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet


A hulladékjegyzékről szóló

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 


A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló

225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet


Európai Szabályozások:

Az Európai Parlament 2013. március 14-i állásfoglalása az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatokról és minden létező azbeszt felszámolásának kilátásairól


Az Európai Parlament és a Tanács 2009/148/EK irányelve ( 2009. november 30. ) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről


Az Európai Tanács irányelve (1987. március 19.) az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről